-a
-abil
-acağ-
-acak
-alım
-ama
-an
-ar
-arak
-asın
-asınız
-ayım
-da
-dan
-de
-den
-dı
-dığ-
-dık
-dıkça
-dır
-di
-diğ-
-dik
-dikçe
-dir
-du
-duğ-
-duk
-dukça
-dur
-dü
-düğ-
-dük
-dükçe
-dür
-e
-ebil
-eceğ-
-ecek
-elim
-eme
-en
-er
-erek
-esin
-esiniz
-eyim

-ım
-ımız
-ın
-ın-
-ınca
-ınız
-ıp
-ır
-ıyor
-ız
-i
-im
-imiz
-in
-in-
-ince
-iniz
-ip
-ir
-iyor
-iz
-k
-ken
-la
-lar
-ları
-ların-
-le
-ler
-leri
-lerin-
-m
-ma
-madan
-mak
-maksızın
-makta
-maktansa
-malı
-maz
-me
-meden
-mek
-meksizin
-mekte
-mektense
-meli
-mez
-mı
-mış
-mız
-mi
-miş
-miz
-mu
-muş
-mü
-muz
-müş
-müz
-n
-nın
-nız
-nin
-niz
-nun
-nuz
-nün
-nüz
-r
-sa
-se
-sı
-sın
-sın-
-sınız
-sınlar
-si
-sin
-sin-
-siniz
-sinler
-su
-sun
-sun-
-sunlar
-sunuz
-sü
-sün
-sün-
-sünler
-sünüz
-ta
-tan
-te
-ten
-tı
-tığ-
-tık
-tıkça
-tır
-ti
-tiğ-
-tik
-tikçe
-tir
-tu
-tuğ-
-tuk
-tukça
-tur
-tü
-tüğ-
-tük
-tükçe
-tür
-u
-um
-umuz
-un
-un-
-unca
-unuz
-up
-ur
-uyor
-uz

-üm
-ümüz
-ün
-ün-
-ünce
-ünüz
-üp
-ür
-üyor
-üz
-ya
-yabil-
-yacağ-
-yacak
-yalım
-yama
-yan
-yarak
-yasın
-yasınız
-yayım
-ydı
-ydi
-ydu
-ydü
-ye
-yebil
-yeceğ-
-yecek
-yelim
-yeme
-yen
-yerek
-yesin
-yesiniz
-yeyim
-yı
-yım
-yın
-yınca
-yınız
-yıp
-yız
-yi
-yim
-yin
-yince
-yiniz
-yip
-yiz
-yken
-yla
-yle
-ymış
-ymiş
-ymuş
-ymüş
-ysa
-yse
-yu
-yum
-yun
-yunca
-yunuz
-yup
-yü
-yuz
-yüm
-yün
-yünce
-yünüz
-yüp
-yüz